White shallow plate, PS, 20,5 cm diameter

White shallow plate, PS, 20,5 cm diameter

No.: 73619; 100 psc packaged / 10 packages in carton