White shallow plate, PS, 17 cm diameter

White shallow plate, PS, 17 cm diameter

No.: 73617; 100 psc packaged / 16 packages in carton