White napkins

White napkins 33 x 33 cm, 2-layers, 1/8 fold

White napkins 33 x 33 cm, 2-layers, 1/8 fold
No.: 86988; 250 pcs packaged / 8 packages in carton  

White napkins 33 x 33 cm, 3-layers, 1/8 fold

White napkins 33 x 33 cm, 3-layers, 1/8 fold
No.: 87988; 200 pcs packaged / 8 packages in carton  

White napkins 40 x 40 cm, 2-layers, 1/8 fold

White napkins 40 x 40 cm, 2-layers, 1/8 fold
No.: 88288; 100 pcs packaged / 16 packages in carton  

White napkins 40 x 40 cm, 2-layers

White napkins 40 x 40 cm, 2-layers
No.: 70400; 50 pcs packaged / 36 packages in carton