Technologie

Zabýváme se:

1. Vakuovaným tvarováním plastických materiálů. Jako polotovar pro následné zpracování se používají fólie, které se součinností podtlaku tepla a tvaru formy tvarují do požadovaného tvaru výlisku.

2. Vstřikování plastických materiálů do forem. Jako suroviny pro následné zpracování se používá plastový granulát a příměsi (barvivo) případně jiná plnidla ovlivňující kvalitu a vzhled výsledného výrobku. Granulát se v plastifikačním válci roztaví a pod tlakem je vstřikování do uzavřené formy. Tlak je podržen do vychladnutí výlisku přímo ve formě. Potom se forma otevře a výlisek se vytlačí ven. Výlisek je možno zhotovit i se zálistkem z jiného materiálu, např.: kovu, který je požadován do finálního výrobku přímo zakomponovat (např. kovový závit). Obecně tyto plastové výrobky není nutné dodatečně opracovávat. Výhodou vstřikování je výsledná rozmanitost lisovaného produktu a to jak co do tvaru, tak síly stěn a dutin ve výrobku. Dále je možné tyto výlisky využít k další povrchové úpravě např. pokovení. Konečný výrobek má již zpracovanou svoji výrobní formu s požadovanou povrchovou úpravou, která může být od zrcadlového lesku až po hrubý, písčitý rastr.

Tato technologie je nejvíce rozšířenou pro zpracování plastů, vyžaduje však velké série výrobků (řádově desítky tisíc). Jen při takových sériích je možné vyšší náklady na výrobu formy rozpočítat do jednotlivých výrobků.