White teaspoon 12,5 cm

White teaspoon 12,5 cm

No.: 73003; 100 psc packaged / 20 packages in carton; No.: 65003; 20 psc packaged / 40 packages in carton